Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

WTF! Where did this come from? Όσο ψηλότερος είσαι τόσο το πιθανότερο να πάθεις καρκίνο!

Στο "The Lancet Oncology" δημοσιεύτηκε έρευνα που βρήκε πως οι πιο ψηλές γυναίκες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν καρκίνο από τις πιο κοντές. Η έρευνα διέρκησε 9 χρόνια, πήραν σε αυτή μέρος 1,3 εκατομμύρια γυναίκες από την Μεγ. Βρετανία και μέτρησε την πιθανότητα 17 διαφορετικών τύπων καρκίνου.

Για κάθε 10 εκατοστά η πιθανότητα καρκίνου αυξανόταν κατά 16%! Η μελέτη αυτή συμβαδίζει με τις παρατηρήσεις άλλων παρόμοιων ερευνών. Αν και δεν είναι βέβαιο αυτό που πιθανολογείται σαν αίτιο είναι η παρουσία διάφορων ορμονών που έχουν σχέση με το ύψος, και οι οποίες κατά τα φαινόμενα προάγουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. [1] [2]

[1] http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/07/scienceshot-tall-people-more-likely.html?ref=hp
[2] http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970154-1/abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου